Kun osaaminen ratkaisee

Kokeneet osa-aikaiset johtajamme nostavat yrityksesi uudelle tasolle.

Laajennamme osaajapooliamme – jos olet ansioitunut kärkijohtaja ja innostunut työskentelemään yrittäjämäisesti, ota yhteyttä: info@optimumexecutives.fi

MIKSI

Strategian toimeenpano edellyttää kokeneita johtajia, joita erityisesti keskisuurten yritysten on vaikea palkata. Osaaminen ratkaisee.

MITÄ

Uskomme tehokkaaseen ja moderniin tapaan tehdä töitä. Kykynsä osoittaneet tekijät luovat arvoa, eikä heidän tarvitse olla kokoaikaisesti palkattuja.

MITEN

Johtajamme saavat aikaan erinomaisia tuloksia joustavin ehdoin ja vähintään 50 % perinteisesti palkattuja johtajia alhaisemmin kokonaiskustannuksin.

KEITÄ OLEMME

Optimum Executives tarjoaa kokeneita johtajia ja senioriosaamista kaikkien toimialojen yrityksille osa-aikaisesti.

Optimum on kutsunut osaajapooliinsa jo kymmeniä yritysten avaintoiminnoissa ansioituneita muutosjohtajia, jotka ovat toteuttaneet menestyksekkäästi liiketoimintastrategioita ja transformaatioita. Taustaltaan he ovat muun muassa liiketoiminnan johtamisen, digitalisoinnin, myynnin ja markkinoinnin, hankinnan ja toimitusketjun, HR:n, vastuullisuuden ja viestinnän kärkiosaajia. Optimumin johdossa toimivat partnerit tarjoavat myös omaa osaamistaan ja kokemustaan toimeksiantoihin.

Helsingissä sijaitseva Optimum Executives Oy on perustettu syksyllä 2021 yhdessä johdon suorahakutoimisto Odgers Berndtsonin toimitusjohtajan Patrik Kvikantin kanssa.

Ilari Kallio

Partneri

Puhelin: 40 070 5050
Sähköposti: ilari.kallio@optimumexecutives.fi

LinkedIn

Ilarilla on pitkä kokemus suuryritysten digitaalisen liiketoiminnan ja teknologian kansainvälisistä johtotehtävistä Suomessa ja Sveitsissä, mm. Konecranesin CDO:na ja Wärtsilän teknologiajohtajana energiatekniikan, meriteollisuuden ja valmistavan teollisuuden eri alueilla. Ilari on vastannut urallaan tuotekehityksestä, innovaatiotoiminnasta, digitalisaatiostrategian luomisesta ja jalkauttamisesta sekä erilaisten uusien kyvykkyyksien rakentamisesta mm. liiketoiminta- ja palvelumuotoilun, data-analytiikan, sekä portfoliohallinnan alueilla.

Lue lisää

Nykyään Ilari toimii myös enkelisijoittajana sekä auttaa aktiivisesti yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä ja jalkauttamisessa osa-aikaisena vuokrajohtajana ja hallitustyön kautta. 

Ilari tuo Optimumin asiakkaiden avuksi monipuolisen yhdistelmän kansainvälistä kokemusta pörssiyhtiöiden operatiivisista tehtävistä, tiimien rakentamisesta ja muutosjohtamisesta sekä toisaalta pienten yritysten ketterästä ja asiakaskeskeistä toteutuksesta.

Ilari on tottunut toimimaan verkostoissa yritysten sisällä ja ulkopuolella ja hän on aiemmin toiminut mm. Dimecc Oy:n ja Clic Innovation Oy:n hallitusten puheenjohtajina. Ilari on palkittu Suomessa vuoden CTO:na 2016.

Petri Kujala

Partneri

Puhelin: 040 0767767
Sähköposti: petri.kujala@optimumexecutives.fi

LinkedIn

Petrillä on pitkä kokemus elintarviketoimialan ylimmän johdon tehtävistä Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa ja Baltian maissa, ja hän tuntee hyvin myös näiden maiden päivittäistavarakaupan. Hän on toiminut menestyksekkäästi myös media- ja öljyliiketoiminnassa. Petri on ollut mukana merkittävissä strategian ja liiketoiminnan kehitystehtävissä, M&A-hankkeissa ja liiketoimintakonseptien käynnistämisessä sekä näiden operatiivisissa toimeenpanoissa.

Lue lisää

Ennen Optimumiin tuloaan Petri työskenteli Fazerilla 14 vuoden ajan erilaisissa ylimmän johdon tehtävissä muun muassa konsernin johtoryhmässä. Viimeiset kaksi vuotta hän asui Ruotsissa vastaten siellä Fazer-konsernin merkittävästä uudelleenorganisoinnista. Ennen Fazeria Petri oli Helsingin Sanomien johtoryhmässä vastaten yritysasiakkuuksista, Esso-öljy-yhtiössä erilaisissa markkinoinnin johtotehtävissä sekä käynnistämässä vuosituhannen vaihteessa kansainvälisen pörssiyhtiön Stepstonen internet-rekrytointiliiketoimintaa Suomessa.

Vahvan strategisen osaamisen sekä analyyttisyyden lisäksi Petri on innovatiivinen ihmisjohtaja, jolla on kyky saada organisaatiot toteuttamaan strategioita. Erinomaisten neuvottelutaitojensa ansiosta hän on hyvä johtamaan strategisia kumppanuuksia.

Petri haluaa auttaa yrityksiä kehittämään ja jalkauttamaan strategioita sekä saavuttamaan kannattavan kasvun tavoitteet. Mittavan kokemuksensa ja nopean omaksumiskykynsä johdosta Petri pystyy nopeasti tarttumaan hyvinkin haasteellisiin johtamistehtäviin.

Harri Kämppä

Partneri

Puhelin: 050 568 8272
Sähköposti: harri.kamppa@optimumexecutives.fi

LinkedIn

Harri on liiketoimintajohtaja, jolla on laaja kokemus teknologia-, prosessi-, logistiikka- ja toimitusketjuintensiivisiltä toimialoilta Suomessa, Norjassa ja Saksassa. Hän on toteuttanut menestyksekkäästi useita haastavia ja laajoja liiketoimintojen strategiamuutoksia, tulosparannusohjelmia ja toimintojen uudelleenjärjestelyjä pörssi-, perhe- ja pääomasijoittajayhtiöissä.

Lue lisää

Harri aloitti uransa kansainvälisessä robotiikkateollisuudessa Swisslog-konsernissa, jatkoi konsernien toimitusketjujohtajaksi Kemira GrowHow/Yarassa ja CPS Colorissa. Siirtyi sitten Posti-konsernin hankintajohtajaksi ja edelleen Postin sopimuslogistiikan liiketoimintajohtajaksi. Toteutettuaan mittavan liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn ja strategisen laajennuksen uusille toimialoille, hän aloitti muodostamansa Suomen johtavan ulkoistuslogiikkayhtiön Transval Groupin toimitusjohtajana. Hänellä on myös kokemusta hallitustyöskentelystä sekä puheenjohtajana että jäsenenä.

Harrilla on kyky luoda laajalti lisäarvoa yhtiöiden toiminnoissa. Hänellä on vankka kokemus uusien liiketoimintojen rakentamisesta ja toiminnan tehostamisesta. Hän on taitava arvioimaan mihin suuntaan liiketoimintoja tulee kehittää hyödyntämällä mm. digitalisaation / verkkokaupan, nykyaikaisten toimitusketjujen tai uusien automaatioteknologioiden mahdollisuuksia ja niiden markkinoita muuttavia voimia.

Eri sidosryhmien sitouttaminen ja muutosten läpivienti ovat Harrin vahvuuksia. Strategisten kumppanuuksien luominen, yhteistyö ja verkostomainen toimintatapa ovat hänelle keskeisiä keinoja tavoitteiden saavuttamisessa. Hänellä on laaja johtamiskokemus ja osaaminen menestyvien tiimien muodostamisesta, ihmisten valmentamisesta ja motivoinnista sekä osaamisen järjestelmällisestä kehittämisestä.

Samppa Seppälä

Perustajaosakas, partneri

Puhelin: 050 5680533
Sähköposti: samppa.seppala@optimumexecutives.fi
LinkedIn 

Kokeneena viestintäjohtajana Sampalla on laaja näkemys liiketoiminnan ja muutoksen edistämisestä. Ennen Optimumin perustamista hän on työskennellyt globaalisti toimivien pörssiyhtiöiden, kuten Amer Sportsin, Comptelin, Pöyryn ja Soneran viestintäjohdossa kuluttajatuotteiden, ohjelmistojen, konsultoinnin ja televiestinnän toimialoilla.

Lue lisää

Hän on myös konsultoinut monia yrityksiä ja toteuttanut lukuisia strategisia projekteja toimiessaan viestinnän neuvonantajana suurten ja keskisuurten yhtiöiden parissa. Lisäksi Sampalla on arvokasta omakohtaista kokemusta ja näkemystä Optimumin tarjoamasta ratkaisusta, sillä hän on työskennellyt Amer Sportsin konserniviestinnästä ja sijoittajasuhteista vastaavana johtajana myös osa-aikaisesti.

Samppa tuo osaamisellaan lisäarvoa sekä viestinnän strategiseen suunnitteluun että operatiiviseen toteuttamiseen. Hänen erikoisalaansa ovat mm. listautumiset, osakeannit ja yritysjärjestelyt sekä maineenhallinta ja kriisiviestintä. Hän on työskennellyt tiiviisti ylimmän yritysjohdon kanssa, johtanut menestyksekkäästi tiimejä ja saanut aikaan erinomaisia tuloksia rakentaessaan vuoropuhelua globaalin sijoittajayhteisön, median ja yrityksen muiden sidosryhmien kanssa.

Sampan toimintatapa perustuu strategiseen näkökulmaan, liiketoimintaosaamiseen ja ihmisläheisyyteen. Toimialasta riippumatta hän nauttii tulosten saavuttamisesta yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa.

Mika Videman

Perustajaosakas, partneri

Puhelin: 040 5449627
Sähköposti: mika.videman@optimumexecutives.fi
LinkedIn

Vidinä paremmin tunnetulla Mikalla on monipuolinen, vuosikymmenten kokemus HR-toiminnoista ja myös laajemmin kansainvälisestä liiketoiminnasta. Hän on työskennellyt yli 25 vuotta senioritehtävissä suurissa matriisiorganisaatioissa (mm. Head of HR, Nokia Mobile Phones ja Head of HR, Fazer Group), ja lisäksi hän on toiminut yrittäjänä useaan otteeseen urallaan. 

Lue lisää

Viime aikoina Vidi on toiminut senior HR-konsulttina auttaen strategisesti ja käytännössä sekä suuria että pienempiä yrityksiä kompleksisissa muutoshankkeissa, kasvustrategian toteuttamisessa sekä henkilöstön, toimintatapojen ja kulttuurin kehittämisessä. 

Vidi pystyy tuomaan merkittävää lisäarvoa sekä strategisen että operatiivisen HR:n tehtävissä, transformaatioiden ja muutosten johtamisessa sekä organisaation ja osaamisen kehittämisessä. Vankka liiketoimintaosaaminen ja erinomaiset ihmisten johtamisen taidot ovat auttaneet häntä rakentamaan yritysjohdon yhteisymmärrystä, vahvistamaan tiimihenkeä ja yhteistyötä sekä motivoimaan globaaleja tiimejä. Lisäksi hän on rakentanut menestyksekkäästi organisaation sisäisiä ja ulkoisia kumppanuuksia sekä osallistunut tiiviisti yritysjärjestelyihin ja erilaisten liittoumien hallintaan mittavan kansainvälisen uransa aikana. 

Vidi haluaa auttaa yrityksiä kukoistamaan ja hallitsemaan kannattavaa kasvua ja transformaatioita niin, että liiketoiminta menestyy pitkäjänteisesti. Taloudelliset tulokset ja tarvittavat muutokset syntyvät vain ihmisten osaamisella.

Tulokset

  • Kokeneet johtajat tuovat lyhyen ja pitkän ajan tuloksia
  • Strategiset kumppanit toimitusjohtajan käyttöön
  • Vahva kokemus kokoaikaista työsuhdetta olennaisempaa

Arvo

  • Kokeneita senioriosaajia nyt helposti saatavilla
  • Joustavuus ja pysyvästi palkattuja alhaisemmat kustannukset
  • Henkilöstömäärä ei kasva, nopea aloitus ja kitkaton päätös

Muutos

  • Osaaminen paranee pysyvästi tietotaidon systemaattisen siirron ansiosta
  • Pitkäaikaiset toimeksiannot varmistavat asiakasyrityksen liiketoiminnan sisäistämisen
  • Parhaat käytännöt vahvistavat avaintoimintoja ja nopeuttavat strategian toimeenpanoa

Tuloksellisin tapa rekrytoida

Johtoryhmää on usein vahvistettava, kun yrityksesi valmistautuu liiketoiminnan muutosvaiheeseen, listautumiseen, strategiseen murrokseen tai vaikkapa kansainvälistymisen haasteeseen, sillä osaaminen ratkaisee.

Optimum Executives tarjoaa tehokkaita tuloksia lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä ajalla, osaamisen siirtymistä pysyvästi yrityksen käyttöön sekä joustavuutta optimoiduin kustannuksin. Toimeksiannoissa panostamme aina pitkäaikaiseen muutokseen ja painotamme digitalisaatioon perustuvaa kehittämistä.


OPTIMUM EXECUTIVES — MORE VALUE FOR LESS MONEY

14 + 1 =

Ota yhteyttä, niin räätälöidään yrityksellesi ihanneratkaisu liiketoimintaanne edistämään!